Kunne du tænke dig at prøve
kræfter med golf?

Klik på "Nyt medlem" ti
l venstre
og læs mere om

vores prøvem
edlemskab!


dejligt billede over søen maj 2016.jpg

  
               hul 19.            


Banestatus.

     Fra mandag d. 18 september er         18 huls banen : GUL/RØD
og 9 huls banen : BLÅ
i resten af sæsonen og indtil KPF-Combibanen træffer i kraft.

Det er vejrafhængigt hvornår KPF-Combibanen starter.

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk