Print

Nyt juniormedlem

Regler og retningslinier for spil på banen for junior prøvemedlemmer:

 

VELKOMMEN SOM NYT JUNIORMEDLEM

Alle junior prøvemedlemmer starter med at lære spillet, regler og etikette* på vores Par 3 bane.

Når du er blevet så dygtig på Par 3 banen, at du er kommet i Hcp. 48 og har deltaget i mandagsturneringer med vores mandagshjælpere, vil hjælperne og ungdomsudvalget vurdere, om du er klar til spil på 9 hulsbanen. Det kræver, at du kan spille til dit hcp., samt er fortrolig med at føre scorekort for din medspiller og dig selv, samt deltaget i regelundervisning 1 og 2 og forstår reglerne.

 

*etikette fortæller om hvordan man opfører sig, viser hensyn og hjælper andre på golfbanen.

 

MANDAGSTURNERINGEN

Når du opfylder ovenstående, får du lov til at spille på ugens 9 huls bane i forbindelse med mandagsturneringen. I starten får du altid hjælp fra en voksen fra ungdomsudvalget eller en af de faste hjælpere, der tager sig tid til at følge med dig rundt. Der er altså kun adgang til 9 huls banen i mandagsturneringen og altid med en af de nævnte hjælpere. Handicapregulering på ugens 9 huls bane kan derfor kun ske ved at deltage i en mandagsturnering, som derved fungerer som en officiel juniorturnering for prøvemedlemmer uden banetilladelse.

 

Hjælpere til mandagsturneringer på Par 3 banen og ugens 9 huls bane må ikke være dine egne forældre eller familie ,men en fast kreds af hjælpere ,som du kommer til at lære at kende under disse turneringer.

 

Efter min. 4 mandagsturneringer er der mulighed for at opnå en banetilladelse, hvis Ungdomsudvalget vurderer ,at du er helt parat til det. Er du ikke parat til det, så deltager du i nogle flere mandagsturneringer, så vi dermed hjælper dig til at få noget mere rutine. Du får banetilladelsen underskrevet og udleveret af en fra Ungdomsudvalget.

 

DEN STORE DAG

Underskreven banetilladelse afleverer du på sekretariatet på 1.sal.  Derefter får du et hvidt bagmærke i stedet for det grønne prøvemedlemsskilt. Det hvide bagmærke viser, at du har banetilladelse.

Kontoret indberetter til DGU, at du har fået banetilladelse, og du modtager efterfølgende et DGU kort med posten som synligt bevis på banetilladelsen. Husk at passe godt på dette kort.

Fra den dag du får din banetilladelse, skal du for resten af året betale et restkontingent til 27 huls banen.

 

TIL DINE FORÆLDRE

For juniorer under 12 år som har fået banetilladelse, gælder der den regel, at de stadigvæk skal gå med en voksen. Det må så gerne være forældre/bedsteforældre eller en anden voksen. Det skal dog altid være en voksen med banetilladelse, som skriver under  med navn og  DGU nr. på juniorens scorekort ved hcp. regulering. Juniorerne opfordres til at deltage aktivt i ungdomsafdelingens turneringer og arrangementer - hermed også begynder - og kredsturneringer. Der kan i særlige tilfælde søges dispensation fra 12 års reglen, ved at henvende sig til Ungdomsudvalget. Udvalget vil så sammen med træneren tage stilling til dispensation for 12 års reglen.

Endnu engang velkommen i Viborg Golfklub. Vi håber du får stor glæde af spillet i klubben.

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk