Print

Lokale regler


LOKALE REGLER FOR VIBORG GOLFKLUB

 

1.   Banemarkeringer:

      Hvide markeringer:                        Out of bounds

      Gule markeringer:                          Vandhazard

      Røde markeringer:                         Parallel vandhazard

      Blå markeringer:                            Areal under reparation

      Blå pæle med sort top                   Areal under reparation med spilleforbud

     

      Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2.   Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

 

3.    Grusvejen ved 12., 14. og 16. hul (Kjeldvej) er ”ikke-flytbare forhindring”.     Regel 24-2. Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.

 

4.    Ved spil af 12. hul er 15. hul out of bounds. Ved spil af 13. hul er 14. hul out of bounds, markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”.

 

5.    Træer med støttepæl eller beskyttende bånd er ”ikke-flytbare forhindringer”.  Regel 24-2.

 

6.    Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

7,   For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-3: 

Hulspil – Tabt hul; Slagspil – To straffeslag. 

For efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation. 

I det tilfælde at overtrædelsen sker imellem to huller, tildeles straffen på det næste hul.

 

Godkendt af DGU marts 2016

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk