Print

Baneservice

Viborg Golfklub ligger stor vægt på at spillet på banen fungerer tilfredsstillende for alle spillere. Vi lægger ligeledes stor vægt på at vore gæster føler sig velkomne og kan hjælpes tilrette.

Det er samtidig vigtigt, at klubbens vedtagne Ordens- og Etiketteregler for spil på banen overholdes. På den måde sikres den bedst mulige oplevelse for alle.

Viborg Golfklub udfører derfor jævnligt Baneservice på banen. På tidspunkter hvor der erfaringsmæssigt er størst behov, er der etableret fast Baneservice og derudover gennemføres der løbede opsyn efter behov.  

Baneservice udføres for størstedelsens vedkommende af frivillige medlemmer samt af klubbens ansatte. Baneservicepersonalet er af bestyrelsen bemyndiget til at udføre baneservice i henhold til følgende retningslinier:

Håndhævelse af reglerne:

  • Baneservicepersonalet har kompetence til at påtale manglende efterlevelse af Ordens- og Etikettereglerne, og forlange disse overholdt.
  • Såfremt spillere på banen nægter at efterleve henvisningerne fra baneservicepersonalet kan disse bortvises.
 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk