Print

Regler for tidsreservation og sammenlægning af tider

 1. Tidsreservation foretages via Internettet på GolfBox, på touchskærm i klubhusets Inforum eller ved henvendelse til sekretariatet.
 2. Tidsreservation til ugens 18-huls bane kan foretages til alle starttider alle ugens dage.
 3. Tidsreservation til ugens 9-huls bane kan foretages til hver anden starttid alle ugens dage. Alle øvrige tider kan alene reserveres ved boldrende.
 4. Handicapbegrænsning på ugens 18-huls bane og ugens 9-huls bane er 48 alle dage. I weekender efter kl. 15.00, er handicapbegrænsningen på ugens 9-huls bane dog 60.
 5. Pay & Play banen kan alene reserveres ved boldrende
 6. Starttider er hvert 10. minut kl. xx.00, xx.10, xx.20, xx.30, xx.40 og xx.50.
 7. Spilstart på 10. hul på ugens 18-huls bane tillades med seneste udslag kl. 08.50. Tider fordeles ved boldrende.
 8. Spillere som går ud i boldrende fra 10. hul på ugens 18-huls bane, har ingen rettigheder i forhold til bagfra kommende spillere, som er startet fra 1. hul. Sådanne spillere skal uden forsinkelse lukkes igennem til enhver tid. Samtidig skal spillere som starter ud på 10. hul på ugens 18-huls bane være opmærksom på gunstarter, som eventuelt lukker banen på et senere tidspunkt.
 9. Klubben kan foretage banelukning i forbindelse med træning og turneringer, også på ugens 9-huls bane og på Pay & Play banen.
 10. Et medlem eller en gæst kan alene have 3 aktive reservationer inden for 3 uger.
 11. Tidsreservation kan alene foretages for spillere med gyldigt DGU medlemsnummer. For spillere uden DGU medlemsnummer kræves henvendelse til sekretariatet.
 12. Tidsreservation og afmelding kan foretages op til 30 minutter før spilstart.
 13. Tidsreservation kan ske til starttider, hvor der ikke i forvejen er reserveret tid eller alene er reserveret for 1, 2 eller 3 spillere (suppleringsret). Det bør tilstræbes at danne 4-bolde.
 14. I weekender og på helligdage prioriteres start af grupper med 3 eller 4 spillere. Hvis teestedet er frit må enkeltpersoner eller grupper med 2 spillere gerne starte, men har ingen gennemgangsrettigheder på banen. Sekretariatet kan sammenlægge to på hinanden følgende bolde, som sammen udgøres af maksimalt 4 spillere. Sammenlægningen sker således at ingen spillere vil få en TIDLIGERE starttid end den først reserverede. Samtidig vil ingen spillere som udgangspunkt blive flyttet mere end 10 minutter.
 15. Reserverede tider skal bekræftes i klubhusets Inforum senest 15 minutter før spilstart. Manglende eller forsinket bekræftelse medfører tab af reservationen.
 16. Tidsreservationer til ugens 18-huls og ugens 9-huls bane vises på skærm i Inforummet. Tidsreservationer til ugens 18-huls bane vises ligeledes på skærm i starterhus.
 17. Spillere, der har en bekræftet tidsreservation, som ikke er klar til at slå ud præcis til den reserverede starttid, mister retten til den reserverede tid.
 18. Spilletider, der ikke er reserveret eller hvor reservationen er tabt, fordi den ikke er rettidigt bekræftet, eller spillerne ikke er klare til at slå ud præcis ved starttid, fordeles ved boldrende.
 19. Anvisninger fra baneservicepersonale og andre, der af klubben er legitimerede til at give anvisninger på banen, skal ubetinget efterleves
 20. Såfremt en spiller gentagne gange i løbet af en sæson ikke bekræfter en reserveret tid, kan bestyrelsen – efter forudgående advarsel – fratage den pågældende retten til at foretage tidsreservation i en periode på op til 1 år, såfremt der ikke foreligger en særlig undskyldelig årsag til de manglende bekræftelser.

For printvenlig version - Regler for tidsreservation i Viborg Golfklub

 

 

Sammenlægning af tider

 

I Viborg Golfklub er der tidsbestilling til ugens 18 huls bane. Fuld tidsbestilling er så stor en succes, at op mod 80 % af alle starttider i weekenderne er reserveret. Det er rigtig flot.

 

De 80 % fordeler sig desværre over næsten alle starttider i det nævnte tidsrum, hvilket betyder, at der er mange bolde som ikke er fyldt op til 4-bolde. Der er mange 2-bolde og 3-bolde.

 

For at give flere medlemmer og gæster mulighed for at reservere tid i weekenderne, startede sekretariatet derfor i 2009 med, at sammenlægge to på hinanden følgende 2-bolde til én 4-bold, og to på hinanden følgende 1-bold og 3-bold til én 4-bold. Det var en stor succes.

 

Proceduren er nu blevet en fast procedure. Sammenlægningen vil ske torsdag eller fredag inden weekenden, og alle implicerede spillere, med e-mail angivet i GolfBox, vil få besked fra sekretariatet via GolfBox om, at en sammenlægning har fundet sted.

 

Sammenlægningen sker således, at ingen spillere får en TIDLIGERE starttid end den først reserverede. På den måde risikerer spillere ikke at komme for sent til en starttid, i tilfælde af at spilleren ikke har fået information om en sammenlægning. Samtidig vil ingen spillere blive flyttet mere end 10 minutter.

 

Tiltaget skal ses som et forsøg på at optimere udnyttelsen af de tilgængelige starttider, samt for at sikre et bedre flow på banen, til glæde for både medlemmer og gæster.

 
Vi støtter Talentprojektet
Vi støtter Talentprojektet
Hosted by www.DomainBox.dk